Hoe mogen we u helpen?

Computerverzekering

Een computerverzekering dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfsmatige gebruik van computers. Vanaf het moment dat de apparatuur in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, heeft u zekerheid dat schade door van buitenkomende onheilen vergoed wordt. De dekking geldt ook voor schade tijdens montage en demontage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Let op of ook de externe informatiedragers meeverzekerd zijn. Soms moeten deze apart verzekerd worden. 

U heeft de mogelijkheid de basisdekking van een computerverzekering uit te breiden. Staat uw productie door computerschade stil en heeft u daardoor financiële schade? Als u de verzekering uitbreidt met een bedrijfsschadedekking hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. Ook extra kosten ontstaan door het overschakelen op vervangende apparatuur of het repareren van schade aan bestanden (zogenaamde reconstructiekosten) kunt u verzekeren.